Een handelsmerk registreren – namen, producten en logo’s beschermen

  

Met LUXPATENT in slechts 4 eenvoudige stappen naar een beschermde merkaanvraag!

Protect your ideas.

Een geregistreerd handelsmerk beschermt je tegen concurrenten en imitators en versterkt je eigen reputatie!

Tegelijkertijd geeft het geregistreerde merk u een monopoliepositie ten opzichte van uw concurrenten. In het geval van onrechtmatig gebruik van uw merk door derden, kunt u dus een voorlopige voorziening eisen en, indien nodig, afdwingen bij de rechtbank – of, als alternatief, kunt u licentiekosten overeenkomen.

Merkregistratie bij LUXPATENT is heel eenvoudig voor de klant – en we besteden veel zorg aan de hoogste kwaliteitsnormen bij de implementatie, zodat u een sterk beschermend recht krijgt.

Na een succesvolle registratie ontvangt u een officieel certificaat dat wij u toesturen. Het geregistreerde handelsmerk, bijvoorbeeld uw woordmerk of uw eigen logo, wordt weergegeven op het certificaat. (Voorbeeld)

Een handelsmerk registreren – Bedrijfsnamen beschermen – Productnamen beschermen – Bedrijf – Woordmerken – Woord-/beeldmerken – Logo’s en beeldmerken – Inclusief merk zoeken – Producten op de markt brengen op een rechtszekere manier – Nieuwe markten en mogelijkheden aanboren – Adverteren met ® (bijv. YourCompany® of YourProduct®)

 

Stel je merknamen en logo’s al in een vroeg stadium veilig om te voorkomen dat anderen je voor zijn. Doe een vrijblijvend contactverzoek.

 

 

 

Succesvolle bedrijven besteden aandacht aan hun reputatie en willen erkend worden door hun klanten. Klanten moeten de herkomst van de producten kunnen herkennen en vertrouwen op de kwaliteit ervan. Door belangrijke bedrijfsaanduidingen, logo’s, productnamen, enz. al in een vroeg stadium als merk te registreren, kun je investeren in je reputatie en je concentreren op je vakgebied zonder bang te hoeven zijn voor uitbuiting van je reputatie en voor imitators of free riders.

 

Kwaliteitsmerkadvies en -registratie omvat een grondig onderzoek naar rechten van derden. Dit is in twee opzichten belangrijk: als er gevaar voor verwarring met reeds bestaande merken bestaat, riskeert u niet alleen uw eigen toekomstige merkrechten, maar kunt u ook zelf een merkinbreukpleger worden door een teken te gebruiken dat door een derde is beschermd en daardoor aansprakelijk zijn voor een voorlopige voorziening en schadevergoeding. Wij willen u hiertegen beschermen met onze zoekactiviteiten.

Voorbeeld van een succesvolle merkregistratie

Procedure van een typische merkaanvraag bij LUXPATENT:

In slechts 4 stappen naar je eigen geregistreerde merk!

Stap 1

%

Niet-bindend onderzoek: Je (gewenste) merk en je bedrijf (ca. 15 min)

Vertel ons gratis over je (gewenste) merk en wat je aanbiedt op de markt, dat wil zeggen je producten en/of diensten.

Wij zullen je vooraf adviseren en deze informatie later gebruiken om je merk in de best mogelijke vorm aan te vragen.

Stap 2

%

Opstellen van hoogwaardige en uitgebreide lijsten van goederen en diensten

Wij maken voor u de zogenaamde waren- en dienstenlijsten (WDL), die verplicht zijn voor merkaanvragen, op basis van de classificatie van Nice. Wij “vertalen” uw bedrijfsactiviteiten in gestandaardiseerde lijsten, die essentieel zijn voor de geplande merkaanvraag.

Dit is uiterst belangrijk, omdat uw merkbescherming zich later alleen uitstrekt tot de in de lijsten opgenomen waren en diensten.

De voorbereiding van de lijsten moet daarom met de grootste zorg gebeuren voor een veerkrachtig en solide merkrecht. Hoogwaardige gidsen voorkomen zo dat er later “gaten” in de merkbescherming worden ontdekt.

Het kan ook nuttig zijn om na te denken over naar welke andere (toekomstige) industrieën men het gebruik van een merk op middellange termijn wil uitbreiden. Vroegtijdige registratie is de moeite waard.

Stap 3

%

Wij onderzoeken rechten van derden voor u: Aanbeveling voor actie

Wij zoeken voor u in uitgebreide databases naar relevante merkrechten van derden.

Zowel tijdens de merkregistratie als bij het gebruik van uw merk in zakelijke transacties moet u frontale botsingen met rechten van derden vermijden: Anders kan uw merk onmiddellijk na registratie klaar zijn voor doorhaling, of loopt u zelfs het risico inbreuk te maken op het merkrecht van een derde en aansprakelijk te zijn voor een voorlopige voorziening en schadevergoeding.

Om deze valkuilen te vermijden, is het dus belangrijk om grondig onderzoek te doen, zodat u vervolgens het succes van uw merk naar eer en geweten kunt sturen.

Wij behandelen beide aspecten met ons uitgebreide en diepgaande onderzoek. Je ontvangt een beknopte expert opinion met een advies voor actie op basis van het onderzoek dat we hebben uitgevoerd.

In de regel kan het merk worden geregistreerd. Voor een optimale bescherming zonder botsing met de rechten van derden zijn echter vaak enkele aanpassingen (bijvoorbeeld in de vorm van het merk) en voorzorgsmaatregelen (bijvoorbeeld afbakeningen in de lijsten van waren en diensten) nodig.

Stap 4

%

Indiening van de merkaanvraag bij het Bureau

We sturen je de definitieve documenten ter controle en goedkeuring. Als je het met alles eens bent, dienen we de aanvraag elektronisch voor je in bij het Bureau.

Stap 5

%

Meer dan 100% tevreden zijn

Wees meer dan 100% tevreden met je merk!

Wij geven alles voor jouw tevredenheid en voldoen aan meer dan alleen de verwachtingen van onze klanten. Probeer ons uit en laat je overtuigen.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact met ons op voor een gratis eerste individuele beoordeling!

Aanvraag van een handelsmerk

Geografisch bereik van geregistreerde merken

Bescherm je rechten in een vroeg stadium. Wij registreren merkrechten voor u met de geografische beschermingsomvang die het beste bij u past. U bent bijvoorbeeld beschermd door

–              een Duits merk in de Bondsrepubliek Duitsland,

–              een Benelux merk in België, Nederland en Luxemburg,

–              een Zweeds merk in het Koninkrijk Zweden,

–              ezv.

Een EU-merk is voor veel aanvragers bijzonder aantrekkelijk vanwege de brede geografische reikwijdte en bescherming.

Een internationale inschrijving (internationale merkaanvraag via het zogenaamde Madrid systeem) is vaak interessant als je van plan bent een geografisch wijdverspreide of verreikende activiteit te ontplooien. Voor zo’n internationale registratie is vaak een merk nodig dat al in één land is verleend. Door middel van de Internationale Registratie is het ook heel eenvoudig om de merkbescherming uit te breiden naar andere landen, oftewel te verlengen.

Wij ondersteunen je ook graag op weg naar internationale registratie.

Wat we je niet kunnen bieden – en ook niet willen bieden:

Er zijn talloze concurrenten op internet die merkaanvragen aanbieden tegen enorm lage kosten plus de officiële taksen die sowieso verschuldigd zijn.

Een kwalitatief hoogwaardige merkaanvraag kost net zoveel tijd als een verantwoord advies over het merkenrecht of een grondig onderzoek naar conflicterende rechten van derden. We verkopen je daarom niets “quick and dirty” of “off the peg”.

Gute Dinge brauchen eben Zeit. für eine individuelle Beratung.

Goede dingen kosten tijd. Neem dus contact met ons op voor een individueel adviesgesprek.

Vraag nu vrijblijvend informatie aan!

9 + 14 =

… of bel ons op:

+49 201 / 8909 6290