Octrooi ten onrechte verleend?

Dien oppositie in met LUXPATENT en eis de nietigverklaring!

Your ideas matter – if you use them strategically.

Is er volgens u ten onrechte een octrooi verleend aan uw concurrent? De uitvinding is niet nieuw, want al bekend? Of niet inventief, aangezien triviaal? Of de vermeende uitvinding is niet technisch – er wordt bijvoorbeeld een puur bedrijfsmodel of een administratieve activiteit beschermd?

Misschien wordt u al beschuldigd van vermeende octrooi-inbreuk?

In dat geval is het de aangewezen weg om de geldigheid van het verleende IE-recht in twijfel te trekken. Met een oppositieprocedure of nietigheidsprocedure kunt u een bestaand octrooi van een derde laten herroepen.

In de regel kunt u binnen 9 maanden na de datum van verlening van het octrooi oppositie instellen tegen een buitenlands IE-recht. Is deze termijn al verstreken, dan is een nietigheidsprocedure het aangewezen rechtsmiddel.

In beide procedures wordt het octrooi opnieuw en nog zorgvuldiger dan voorheen onderzocht. Als blijkt dat het octrooi niet verleend had mogen worden, wordt het octrooi met terugwerkende kracht (de zogenaamde werking ex tunc) herroepen alsof het octrooi nooit bestaan had.

  Oppositie- en nietigheidsprocedures hebben een grote kans van slagen. Een van de redenen hiervoor is dat alleen de officiële octrooionderzoeker een onderzoek uitvoert in de voorafgaande octrooiverleningsprocedure. Hiervoor heeft de officiële onderzoeker slechts een zeer beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar voor het onderzoek en het octrooionderzoek.

  In oppositie- en nietigheidsprocedures doen wij dit voor u met de grootst mogelijke inzet en de hoogste intensiteit en grondigheid.

  Iedereen” kan gebruik maken van de bovengenoemde rechtsmiddelen.

  Als u bijvoorbeeld uw identiteit als tegenstander niet openlijk bekend wilt maken aan uw concurrent, dan dienen wij als advocatenkantoor het bezwaar namens u in. Op deze manier blijft u het “brein” op de achtergrond, houdt u de strategische touwtjes in handen en blijft u tegelijkertijd anoniem, zonder nadelen voor het succes van de procedure.

  Veel IP-rechten zijn ten onrechte verleend. Dit komt echter pas aan het licht bij een heronderzoek.

  Heb je meer informatie of individueel advies nodig? Neem dan nu contact met ons op!

  Vraag nu vrijblijvend informatie aan!

  15 + 2 =

  … of bel ons op:

  +49 201 / 8909 6290