“Als je de beste oplossing hebt geoctrooieerd, heb je alleen concurrenten die genoegen moeten nemen met de tweede of derde beste oplossing.”

  

Met LUXPATENT in slechts 7 stappen naar een hoogwaardige octrooiaanvraag!

Your ideas matter – if you use them strategically.

Octrooibescherming in uw voordeel

Veel van de talloze uitvindingen die belangrijk zijn geweest voor de wereldgeschiedenis en de verdere ontwikkeling van de maatschappij werden (of worden) beschermd door octrooien. Met deze octrooien verzekeren de uitvinders (of tegenwoordig bijvoorbeeld vaak hun werkgevers) zich van het exclusieve economische recht om de uitvinding te exploiteren!

Eenmaal toegekend, heeft een octrooi een looptijd van 20 jaar – alleen de officiële jaartaksen moeten elk jaar regelmatig worden betaald om de bescherming te behouden. Het octrooi is geldig tegen alle derde partijen, die het allemaal moeten respecteren. U blijft te allen tijde volledig flexibel: u kunt onrendabele octrooien op elk moment laten vallen en ze zo uit uw portefeuille sorteren om kosten te besparen en u nog beter te concentreren op uw echt winstgevende IP-rechten.

Benut het potentieel van uw ideeën en uitvindingen door er samen met ons voor te zorgen dat het gebruik en de exploitatie van uw ideeën exclusief aan u is voorbehouden. Vraag nu een individuele vrijblijvende offerte aan!

Octrooi aanvragen – Ideeën in een vroeg stadium beschermen – Uitvindingen beschermen – Productbescherming – Investeerders overtuigen – Ideeën uitvoeren, realistisch plannen, ervaring opdoen – Nieuwe toepassingen en mogelijkheden ontdekken

 

„Wer nicht erfindet, verschwindet. Wer nicht patentiert, verliert.“

(E.O. Häußler, “Wie niet uitvindt, verdwijnt. Wie niet octrooieert, verliest.”)

 

Of u nu een “uitvinding” hebt gedaan in de klassieke zin van het woord of software hebt ontwikkeld voor een technische toepassing, in de overgrote meerderheid van de gevallen is het octrooi het technische IE-recht van uw keuze. De voorbereiding van hoogwaardige aanvraagdocumenten door octrooigemachtigden, die de beslissende rol spelen voor de waarde en het voordeel van het octrooi, is de grootste uitdaging en de belangrijkste taak.

 

Vergeet niet dat u alleen met succes een octrooi kunt aanvragen als uw uitvinding nieuw is op het moment van de octrooiaanvraag. Voor jou betekent dit vooral: houd het kernidee van je uitvinding geheim totdat de aanvraag officieel is ingediend!

Procedure van een typische octrooiaanvraag bij LUXPATENT:

In slechts 7 gestructureerde stappen naar een hoogwaardige octrooiaanvraag!

Stap 1

%

Gratis eerste consultatie (meestal 10-20 min)

Meld uw uitvinding of product gratis bij ons aan. Je ontvangt van ons al een eerste opinie over octrooieerbaarheid.

U kunt ons ook schriftelijk materiaal sturen, zoals PowerPoint-presentaties of handgemaakte tekeningen.

Een strikt vertrouwelijke behandeling van uw informatie is gegarandeerd.

Stap 2

%

Aanvullende uitvindingsdocumenten naar ons sturen

Als u dit nog niet hebt gedaan, stuur ons dan al het andere materiaal over uw uitvinding en de gebruikscontext dat ons kan helpen bij de verdere verwerking en waarvan u wilt dat wij er rekening mee houden bij het opstellen van de octrooiaanvraagdocumenten.

Wij zullen u ook een duidelijk advies geven over de vraag of wij een onderzoek als bijzonder dringend beschouwen. Aangezien octrooien alleen worden verleend voor nieuwe uitvindingen, is het voor u een extra waarborg als wij vooraf voor u onderzoeken “wat er al bestaat”.

Uiteindelijk bent u altijd degene die beslist: wij doen u een passende aanbieding voor de komende octrooiaanvraag of recherche, afhankelijk van de verdere gang van zaken waartoe u besluit.

Stap 3

%

Offerte op maat

Je ontvangt van ons een passende individuele offerte voor je octrooiaanvraag (indien nodig voor het onderzoek). We schatten de werklast realistisch in en “verstoppen” geen extra kosten.

Stap 4

%

Onderzoek (aanbevolen in de meeste gevallen)

Deze stap is optioneel voor jou, hoewel we het in de meeste gevallen sterk aanbevelen.

Wij onderzoeken vooraf voor u “wat al bestaat”. Dit verkleint het risico dat we een uitvinding voor u indienen die al bestaat.

In de meeste gevallen dient een uitgebreid onderzoek echter om de aanvraagdocumenten van de latere octrooiaanvraag te verbeteren.

Met andere woorden, doordat we al weten “wat er al bestaat”, kunnen we uw uitvinding aanvragen met speciale aandacht voor deze kennis, om vervolgens een bijzonder sterk en geldig octrooi voor u te verkrijgen.

Het onderzoek is daarom zeer leerzaam met betrekking tot de vraag “hoe” we zo goed mogelijk octrooibescherming voor uw uitvinding kunnen aanvragen.

Stap 5

%

Uw octrooiaanvraag wordt door ons voorbereid

Op basis van onze gesprekken, uw materiaal en ons onderzoek stellen we uitgebreide aanvraagdocumenten voor u op.

Desgewenst verzorgen we ook technische patenttekeningen door professionele technische tekenaars met wie we samenwerken.

U heeft verder geen last van details en ontvangt van ons een samenhangend eindproduct.

Stap 6

%

We sturen u het voltooide ontwerp

Voor de officiële indiening sturen we je de voltooide aanvraagdocumenten als concept met een verzoek om goedkeuring. Als je nog wijzigingen wilt aanbrengen, voeren we die natuurlijk graag uit. Als je vragen hebt, beantwoorden we die graag.

Stap 7

%

Gewenste indiening bij het Bureau

Pas wanneer je tevreden bent en de aanvraagdocumenten vrijgeeft voor de officiële octrooiaanvraag, maken wij deze laatste voor je. Dankzij onze aansluiting op de vele officiële elektronische indieningssystemen is de octrooiaanvraag meestal nog dezelfde dag bij het Bureau. Het Bureau kent je dan een indieningsdatum toe. Wij sturen je onmiddellijk de relevante documenten voor de officiële indiening.

 

Gefeliciteerd!

Stap 8

%

Meer dan 100% tevreden zijn

Wees meer dan 100% tevreden met je patentaanvraag!

Wij geven alles voor jouw tevredenheid en voldoen aan meer dan alleen de verwachtingen van onze klanten. Probeer ons uit en laat je overtuigen.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact met ons op voor een gratis eerste individuele beoordeling!

Een octrooiaanvraag indienen

Enkele eenvoudige basisprincipes van de aanvraagstrategie

 

Een succesvolle octrooistrategie moet worden afgestemd op uw behoeften, vooral als het gaat om het succesvol beheren van complexe en uitgebreide IE-portefeuilles. Voor een eerste octrooiaanvraag is het vaak zinvol om bijvoorbeeld te beginnen met een eenvoudige nationale octrooiaanvraag. Op die manier behoudt u regelmatig alle opties voor verdere procedures in een later stadium:
Pas bij de zogenaamde vervolgaanvrage, die wij na een jaar voor u indienen (de zogenaamde prioriteitsperiode), wordt u specifieker over de landen waarvoor u daadwerkelijk bescherming voor uw uitvinding wilt aanvragen.

 

Door het bureau voor de eerste aanvraag strategisch te kiezen met het oog op de daaropvolgende latere aanvraag, kunnen we ook aanzienlijke kostenvoordelen en extra voordelen voor u behalen.

In individuele gevallen geven we u hier graag meer gedetailleerd advies over en helpen we u ook bij het vinden van de optimale indieningsstrategie voor uw eerste octrooiaanvraag.

Wij beschermen uw uitvinding door middel van een snelle eerste officiële aanvraag, zodat u geen kostbare tijd verliest, en zetten ons vervolgens in voor uw strategisch succes op de lange termijn in de voor u relevante markten.

Octrooieerbare uitvindingen moeten nieuw zijn op het moment van de octrooiaanvraag. Daarom raden we u

  • in de overgrote meerderheid van de gevallen een vooronderzoek aan. Als uw uitvinding “al bestaat”, kunt u op deze manier middelen besparen. In elk geval kunnen we uw uitvinding vakkundiger indienen nadat we een grondig onderzoek hebben uitgevoerd,
  • uw uitvinding geheim te houden, in ieder geval tot de dag dat we de octrooiaanvraag voor u indienen, en schriftelijke geheimhoudingsovereenkomsten te gebruiken en slechts als het absoluut noodzakelijk is dat u derden op de hoogte stelt van uw uitvinding.

We ondersteunen je ook graag met geheimhoudingsverklaringen (Non-Disclosure-Agreements of NDA’s).

Vraag nu vrijblijvend informatie aan!

7 + 10 =

… of bel ons op:

+49 201 / 8909 6290