Your ideas matter – if you use them strategically.

Welkom bij LUXPATENT Intellectual Property, uw competente partner voor uw intellectuele eigendom.

Wij geven u en uw onderneming een monopoliepositie ten opzichte van uw concurrenten en handhaven deze – internationaal.

Of het nu gaat om octrooien, gebruiksmodellen, merken, modellen of contracten – of om andere vragen over intellectuele eigendom – wij adviseren u graag over octrooirecht en andere zaken en ondernemen in nauw overleg met u de juiste acties (bijvoorbeeld octrooiaanvragen, merkaanvragen, opposities, inbreukprocedures of nietigheidsacties) bij de bevoegde instanties – zowel in Europa als bijvoorbeeld in de VS of Zuidoost-Azië – om uw economisch succes op lange termijn veilig te stellen.

Een goede octrooi- en merkenportefeuille levert talloze ondernemingen vandaag enorme concurrentievoordelen op. Het creëren en onderhouden van een dergelijke portefeuille van IE-rechten kan veel tijd en energie kosten, maar het loont de moeite.

Wij zien onszelf als een internationaal georiënteerd, wereldwijd opererend advocatenkantoor en als uw partner die u op lange termijn en duurzaam begeleidt.

Voor ons telt de mening van onze klanten!

We octrooieren niet alleen moderne technologieën voor onze klanten – we gebruiken ze ook.
Daarom vindt samenwerking met ons – indien gewenst – samen plaats in de digitale fast lane.

Zeer goed en begrijpelijk advies over het merkbeschermingsmodel. Na goed overleg de nodige werkzaamheden overnemen, zodat men zelf de focus kan houden op de dagelijkse gang van zaken. Hartelijk dank voor de zeer goede service.
Thomas Jackisch, TJDEVELOP
Zelfstandig IT-consultant en IT-docent

Thomas van Luxpatent is onze betrouwbare partner voor alle octrooi- en merkgerelateerde zaken. Ik was echt onder de indruk van hoe snel hij alle details van onze technologie begreep en met minimale inspanning van onze kant een uitstekende octrooiaanvraag voor een complexe technologie creëerde.

David Nellessen, SYTE GmbH
Directeur

meer over octrooien

meer over handelsmerken

meer in het bijzonder over software en machine learning

IP checklist

Hier vind je al een paar eenvoudige tips om aan de slag te gaan.

Of het nu in Duitsland, de Benelux, Europa, de VS, Zuidoost-Azië of een andere markt is – onze experts staan tot uw beschikking.

We verkrijgen vaak met succes octrooibescherming voor de software van onze klanten.

Wat uw doelen ook zijn – laat het ons weten.

Neem gewoon contact met ons op voor een vrijblijvende eerste beoordeling!

Octrooigemachtigde

dr. Thomas Rössler, LL.M.

Internationaal octrooirecht, merkenrecht en modellenrecht
Octrooigemachtigde
European Patent Attorney (Europees octrooigemachtigde, d.w.z. beroepsvertegenwoordiger bij het Europees Octrooibureau)
European Patent Litigator (Beroepsvertegenwoordiger bij het Eengemaakt Octrooigerecht)
Europees merken- en modellengemachtigde (EUIPO)
Gepensioneerd Europees octrooionderzoeker (Europees Octrooibureau)
United States (USPTO) Patent Agent
[currently inactive due to U.S. residency requirement]
LL.M. (Intellectueel eigendomsrecht)
Ph.D. (Theoretische hoge-energiefysica)

Als internationaal actieve vertegenwoordiger op het gebied van industriële eigendom en octrooien behandelt dr. Thomas Rössler de meest uiteenlopende zaken en kwesties op het gebied van intellectuele eigendom. Hij heeft natuurkunde en rechten gestudeerd en bestrijkt een technisch zeer breed spectrum van uitvindingen.

In de loop der jaren heeft dr. Rössler een groot aantal zaken behandeld, meestal op de verschillende technische gebieden van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en computer-geïmplementeerde uitvindingen.

Met name op het gebied van computer/software is hij een erkend expert inzake de juridische mogelijkheden, maar ook inzake de valkuilen, van het verkrijgen en verdedigen van computer- en software-uitvindingen, met inbegrip van simulaties, die momenteel veel octrooirechtelijke aandacht krijgen in het kader van de voortschrijdende digitalisering.

Dr. Rössler is co-auteur van talrijke technische en juridische publicaties.

Zijn beroepservaring als octrooionderzoeker bij het Europees Octrooibureau (EOB) blijkt uiterst nuttig te zijn voor zijn dagelijks werk om de octrooiverleningsprocedures van cliënten optimaal te ondersteunen.

 

 

Geselecteerde bijdragen en handige informatie

Voorbeeldige services

Octrooien

 

Wie niet uitvindt, verdwijnt. Wie geen octrooi aanvraagt, verliest.

Wat u ook hebt uitgevonden – in de meeste gevallen is een technisch IP-recht het juiste beschermingsmiddel. Wij bereiden hoogwaardige octrooiaanvragen voor u voor en begeleiden u tijdens de daaropvolgende procedure.

Voor de rechten die voortvloeien uit uw octrooi is – nog meer dan bij andere beschermingsrechten – een hoge kwaliteit van de aanvraagdocumenten van doorslaggevend belang. Het technische gebied waarin uw uitvinding zich bevindt en of uw uitvinding een product of een proces, fysisch of software is, spelen slechts een ondergeschikte rol.

Meer informatie over de procedure vindt u hier

 

Succesvol octrooieren van software en kunstmatige intelligentie (AI)

Software, zoals softwaregestuurde processen of softwaretoepassingen, en in het bijzonder ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, worden in Europa als bijzonder “moeilijk” beschouwd om te octrooieren. Met de juiste aanpak van de octrooiaanvraag kan echter een sterk IP-recht worden verkregen, op voorwaarde dat de uitvinding een technisch effect heeft.

Dergelijke gevallen zijn bijvoorbeeld speciale toepassingsgebieden (“use cases”) van neurale netwerken (bijv. in een meet-, regel- of bedieningsomgeving), simulaties of aanpassingen van software aan bepaalde hardware. Dit zeer actuele, veeleisende vakgebied is daarom niet voor niets een van onze speciale vakgebieden.

We geven eerlijk advies over de octrooieerbaarheid van uw ideeën, en in specifieke gevallen raden we octrooiaanvragen ook af als we het niet waarschijnlijk achten dat het octrooi zal worden verleend. In de praktijk adviseren we vooral cutting-edge start-ups in de softwaresector, die via de octrooiaanvraag en het daaropvolgende octrooi vaak de interesse van grote investeerders kunnen wekken.

Meer informatie over succesvolle software- en AI-octrooien vindt u hier

Merken

 

De officiële registratie van de merken die je gebruikt, zoals je bedrijfsnaam, je logo of je productaanduidingen, beschermt je beter tegen uitbuiting van je reputatie en namaak van je producten. Wij adviseren u uitgebreid, vragen uw merken aan en begeleiden de registratieprocedures.

We voeren ook onderzoeken uit, idealiter zowel voordat het merk wordt geregistreerd als voordat het wordt gebruikt, om te controleren of het merk dat u wilt registreren in strijd is met de merkrechten van derden.

Wij deponeren ook Europese merken – merken die in de hele EU geldig zijn via één enkele registratieprocedure – namens u.

Meer informatie over handelsmerken vindt u hier

Productontwerpen en concepten

 

Als je een esthetisch aspect – bijvoorbeeld van je product – wilt beschermen, kan het geregistreerde model het IE-recht van je keuze zijn.

Net als bij handelsmerken vertegenwoordigen we u ook in modelzaken voor het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO).

Meer informatie over modelbescherming vindt u hier

Neem nu vrijblijvend contact met ons op! 

 

Holistische en integrale IP- en bedrijfsstrategie

 

Law serves business.

IP-rechten zijn in wezen krachtige hulpmiddelen voor uw bedrijf, die dienen om uw bedrijfsdoelen te bereiken en uw potentieel te maximaliseren.
Een IP-strategie die niet in lijn is met uw bedrijfsdoelen is waardeloos en kan zelfs fatale gevolgen hebben.

Gebruik de IP-rechten uit uw “zakelijke gereedschapskist” om uw doelen te bereiken.

Met het juiste advies “uit één bron” met een holistische aanpak, geven we alles voor uw succes en laten we geen potentieel voor verbetering onbenut.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op!

 

IP-strategie en handhaving

 

Als derden met hun producten inbreuk maken op uw IP-rechten of als u ervan wordt beschuldigd inbreuk te maken op het IP-recht van iemand anders, is het belangrijk om proactief te handelen.

De overgrote meerderheid van succesvolle IE-ondernemingen is het resultaat van voortdurende planning en herziening, bijvoorbeeld om een sterke portefeuille op te bouwen die is afgestemd op uw bedrijf, uw doelen en uw (potentiële) concurrenten. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat u een sterke IP-positie verkrijgt, behoudt en met succes verdedigt in uw voordeel.

Zwakke IP-rechten, bijvoorbeeld octrooien voor commercieel onzinnige ideeën waarin uw concurrenten niet geïnteresseerd zijn en nooit geïnteresseerd zullen zijn, zijn meestal waardeloos.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op!

 

Multinationale IP-coördinatie

 

Waar ter wereld de voor jou interessante markten zich ook bevinden – wij hebben een uitstekend internationaal netwerk. Neem gewoon contact met ons op.
We coördineren regelmatig internationale octrooiaanvragen (zogenaamde PCT-aanvragen) en de daaruit voortvloeiende nationale IE-rechten voor onze cliënten, die het waarderen dat ze bij ons één centraal aanspreekpunt hebben voor hun wereldwijde IE-situatie.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op!

Digital Transformation

 

Het beheersen van de “uitdagingen” van digitale transformatie: een vaak geuite wens van klanten. Hiermee bedoelen we één ding in het bijzonder: mogelijkheden en kansen voor u.

Als gevolg van de COVID 19 pandemie komt de digitale transformatie in de bedrijven van veel klanten weer in een stroomversnelling. Concurrenten lopen net zo snel in in deze race om “bij te blijven” op het gebied van efficiëntie, flexibiliteit en toekomstzekerheid.

Wij begeleiden regelmatig klanten op dit pad en werken bijvoorbeeld samen met toonaangevende softwareontwikkelaars die op maat gemaakte digitale processen voor uw bedrijf kunnen leveren en deze voor u kunnen implementeren. Neem contact met ons op.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op!

 

Oppositie tegen het IP-recht van een andere partij – ook anoniem via “stroman”

 

Een verleend octrooi, dat is verleend aan uw concurrent en waarop u mogelijk inbreuk maakt, kan binnen een daarvoor bestemde termijn worden aangevochten door middel van een oppositieprocedure.

Een dergelijke octrooi-oppositie is bedoeld als volksmiddel: In principe kan iedereen zo’n oppositie indienen.

Als u uw identiteit als “werkelijke opposant” niet bekend wilt maken, dienen we de oppositie “als stroman” in onze eigen naam in. Dit wordt vaker gebruikt door onze kleinere klanten: op deze manier kunnen we het bedreigende IP-recht voor u elimineren zonder dat uw concurrent zich door u “voor het blok gezet” voelt.

Meer informatie over de IE-rechten van uw concurrenten en de oppositieprocedure vindt u hier

Neem nu vrijblijvend contact met ons op!

 

We helpen je graag. Voel je vrij om contact met ons op te nemen met je eigen verzoek via onderstaand formulier.

Vraag het ons gewoon zonder verplichtingen!

9 + 10 =

Of bel ons gewoon op:

+49 201 / 8909 6290