«Herdefinieer uw marktpositie met een softwareoctrooi van een specialist: omdat software octrooieerbaar is.»

 

 

Software succesvol octrooieren – octrooiaanvraag van de softwareprofessional


Juridische bescherming voor uitvindingen op het gebied van digitale transformatie

en technieken voor machinaal leren en kunstmatige intelligentie

 

Your ideas matter – if you use them strategically.

Octrooibescherming voor software: in computers geïmplementeerde uitvindingen, computersystemen, computernetwerken, cloudgebaseerde oplossingen, cryptografie, compressie, mens-machine-interactie, besturings- en meet/diagnosesoftware, toepassing en gebruik van software, computersimulaties (toepassing of referentie in de echte wereld vereist), databases, databasemanagementsystemen, big data analytics en nog veel meer.

Vraag nu vrijblijvend informatie aan.

Octrooibescherming voor AI/machine-leren: kunstmatige intelligentie (AI), leren onder toezicht en leren zonder toezicht, kunstmatige neurale netwerken, classificatie, clustering, feature engineering, het trainen van kunstmatige intelligentie, nieuwe modellen, trainingsmethoden, het genereren en gebruiken van kunstmatige datasets, voorbewerking van trainingsgegevens, nieuwe toepassingsgebieden en toepassingsgebieden van kunstmatige intelligentie en machine-leren.

 

 

Een wijdverbreide misvatting: software is niet octrooieerbaar.

 

Software-uitvindingen worden steeds belangrijker in de context van digitalisering en worden daarom steeds vaker aangevraagd voor octrooi.

Een grote misvatting is de wijdverspreide veronderstelling dat software is uitgesloten van octrooibescherming en dat octrooien op softwareoplossingen daarom onmogelijk zijn.

Het is waar: er zijn wettelijke regels die stellen dat software niet zomaar als zodanig beschermd kan worden door een octrooi, zoals bijvoorbeeld het geval is met bedrijfsmodellen en dergelijke.

Technische toepassingen en technische interne verbeteringen zijn echter voorbeelden bij uitstek die uitstekend beschermd kunnen worden tegen concurrenten met een correcte en gedetailleerde octrooiaanvraag.

Dus onthoud: als software technisch is, is het beschermbaar en octrooieerbaar.

 

Laat je software-uitvinding beschermen door een gespecialiseerde octrooigemachtigde.

Door de hierboven genoemde extra hindernis zijn de juiste technische beoordeling door de octrooigemachtigde en de bijbehorende aanvraag inclusief octrooiconclusies nog belangrijker voor software dan ze al zijn voor uitvindingsoctrooien in het algemeen.

Daarom is de keuze van een ervaren octrooigemachtigde gespecialiseerd in softwareoctrooien sterk aan te raden.

Een slecht opgestelde octrooiaanvraag die er niet in slaagt de technische horde te nemen, komt neer op een onherstelbare “verspilling” van de uitvinding die u hebt gedaan. Een octrooi zal dan niet worden verleend en de uitvinding zal vrij beschikbaar worden voor iedereen.

Wat betekenen deze bevindingen voor de praktijk?

We kunnen uw software niet simpelweg op een gegevensdrager indienen om octrooibescherming te verkrijgen. Het is veeleer noodzakelijk dat wij samen met u in een grondige studie belangrijke technische aspecten van uw softwareoplossing identificeren om een geschikte en veelbelovende octrooiaanvraag voor u voor te bereiden.

Kies een octrooigemachtigde met ervaring op het speciale gebied van software.

Sterke bescherming voor software is gebaseerd op een wederzijdse aanvulling van octrooi- en auteursrechtelijke bescherming. Auteursrecht beschermt alleen de concrete vorm van de software die u hebt gemaakt – maar niet uw technische knowhow daarin.

Verdere inleidende informatie wordt bijvoorbeeld verstrekt door het Europees Octrooibureau of het Oostenrijks Octrooibureau (of door RVO in het Nederlands).

Voor de octrooibescherming van uw software adviseren wij u met name over welke aspecten u moet beschermen, rekening houdend met de mogelijkheden van octrooieerbaarheid. Voor de rest houden we ons aan het merfasige

In slechts 7 gestructureerde stappen naar een hoogwaardige octrooiaanvraag!

 

Bij het opstellen van de aanvraagdocumenten houden we rekening met de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie op het gebied van computeruitvindingen en kunstmatige intelligentie.

Neem contact met ons op voor individueel advies.

dr. Thomas Rössler, LL.M.

Internationaal octrooirecht, merkenrecht en modellenrecht
Octrooigemachtigde
European Patent Attorney (Europees octrooigemachtigde, d.w.z. beroepsvertegenwoordiger bij het Europees Octrooibureau)
European Patent Litigator (Beroepsvertegenwoordiger bij het Eengemaakt Octrooigerecht)
Europees merken- en modellengemachtigde (EUIPO)
Gepensioneerd Europees octrooionderzoeker (Europees Octrooibureau)
United States (USPTO) Patent Agent
[currently inactive due to U.S. residency requirement]
LL.M. (Intellectueel eigendomsrecht)
Ph.D. (Theoretische hoge-energiefysica)

Als internationaal actieve vertegenwoordiger op het gebied van industriële eigendom en octrooien behandelt dr. Thomas Rössler de meest uiteenlopende zaken en kwesties op het gebied van intellectuele eigendom. Hij heeft natuurkunde en rechten gestudeerd en bestrijkt een technisch zeer breed spectrum van uitvindingen.

In de loop der jaren heeft dr. Rössler een groot aantal zaken behandeld, meestal op de verschillende technische gebieden van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en computer-geïmplementeerde uitvindingen.

Met name op het gebied van computer/software is hij een erkend expert inzake de juridische mogelijkheden, maar ook inzake de valkuilen, van het verkrijgen en verdedigen van computer- en software-uitvindingen, met inbegrip van simulaties, die momenteel veel octrooirechtelijke aandacht krijgen in het kader van de voortschrijdende digitalisering.

Dr. Rössler is co-auteur van talrijke technische en juridische publicaties.

Zijn beroepservaring als octrooionderzoeker bij het Europees Octrooibureau (EOB) blijkt uiterst nuttig te zijn voor zijn dagelijks werk om de octrooiverleningsprocedures van cliënten optimaal te ondersteunen.

 

 

  Geselecteerde bijdragen en handige informatie

Vraag nu vrijblijvend informatie aan!

5 + 1 =

… of bel ons op:

+49 201 / 8909 6290